โหราศาสตร์ไทย

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องกาลเวลา ใช้อธิบายจังหวะความเป็นไปของชีวิต โดยอาศัยหลักการที่ว่า ความเป็นไปของสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนสัมพันธ์กัน  เราสามารถอ่านความเป็นไปของสิ่งหนึ่ง จากอีกสิ่งหนึ่งที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่นเราสามารถอ่านทิศทางลมจากธงที่กำลังปลิวสะบัดอยู่...

 

 

 

 

วงโคจรดาว

เป็นที่ทราบ กันดีแล้วว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นดาวเคราะห์มีลักษณะทรงกลมแป้นเหมือน ผลส้ม หมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ เป็นวงรี ๑ รอบใช้เวลาประมาณ ๓๖๕ วัน หมุนรอบตัวเอง ๑ รอบ ใช้เวลา ๒๔ ชั่วโมง (๑ วัน) แกนโลกเอียง ๒๓.๕ องศา มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ๑ ดวง

ราศี

โหราศาตร์ไทยจะนำตำแหน่งของราศีและดวงดาวมาเขียนเป็นแผนที่ดาวดังรูปที่ 2 ข้างล่างเรียกว่า ดวงชะตา ซึ่งสามารถนำมาดูดาวได้จริง โดยการใช้ตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นจุดอ้างอิง

 

ธาตุ

ในตอนที่ผ่านมาได้อธิบายเรื่องการระบุตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าตามหลัก โหราศาสตร์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทางดาราศาสตร์พอสมควร เนื่องจาก โหราศาสตร์ไทย จะอธิบายความเป็นไปในชีวิต ที่สัมพันธ์กับดวงดาว โดยใช้หลักการของ ธาตุ ซึ่งหมายความว่า บางสิ่งบางอย่างจากดวงดาว ( อาจจะมองว่าเป็นพลังงานก็ได้ ) จะส่งผ่านมายังโลก โลกรับมาแล้ว จะมีขบวนการสังเคราะห์ เกิดเป็นธาตุดาวเหล่านั้น

ฉันอยู่ตรงไหนในดวงชะตา และ ลัคนา คืออะไร

อ่านมาถึงตอนนี้ คงพอจะนึกภาพออกแล้วว่า ดวงชะตาประกอบด้วย

1). ราศี  ที่ใช้กำหนดตำแหน่งของดวงดาว (ธาตุดาว )

2). ธาตุในโครงสร้างของโลก ที่สังเคราะห์มาจากดาวต่างๆ  ที่มีโครงสร้างสอดคล้องกับราศีในข้อที่ 1

จากบทความทั้ง ๕ ตอนที่ผ่านมา เราลองมาหาความสัมพันธ์ ของ เรือน ต่างๆเพื่อมาใช้ในการ อ่านความหมายของชีวิตของเจ้าของดวงชะตา  วิธีการอ่านความหมายของดวงชะตาในตอนนี้ ยังเป็นแบบพื้นฐาน ท่าบังคับที่ผู้สนใจในโหราศาสตร์จะต้องผ่าน และปฏิบัติให้คล่อง  เพื่อเป็นฐานในการเรียนในระดับสูงขึ้นไป  ในความเป็นจริงการอ่านความหมายของชีวิตจริงๆ ยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องรู้