ทักษารามัน ทักษา

ทักษา เป็นศาสตร์ที่ใช้ทำนายทายทักที่คนไทยรู้จักมาเป็นช้านาน อันที่จริง ทักษา แบ่งออกได้เป็นหลายแขนง ซึ่งล้วนแต่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย แพร่มายังดินแดนสุวรรณภูมิเราผ่านทางศาสนาพราห์ม คาดว่าน่าจะมาก่อนศาสนาพุทธของเราซะอีก

จาก ตารางทักษา ที่มีแปดภูมิ (ไม่นับตากลาง  x) สอดคล้องกับดาวที่ใช้ในทักษาที่มี แปดดาว(องค์) ดังนั้นความหมายของทักษาที่นำมาพยากรณ์ จึงถูกจัดหมวดหมู่เป็นแปดกลุ่ม เรียงตามลำดับ มีดังนี้   1)  บริวาร   2) อายุ   3) เดช   4) ศรี   5) มูละ   6) อุตสาหะ   7) มนตรี   8) กาลกิณี  

 

ในการหาทักษากำเนิด มีลำดับขั้นตอนดังนี้  หานามกำเนิด ->หาเดือนกำเนิด  -> หาปีกำเนิด  ตำแหน่งตั้งต้นของทักษาคือ ภูมิบริวารจะอยู่ที่ ตำแหน่งของปีกำเนิด

จาก บทความตอนที่ ๒  นาย ก เป็นบุตรคนที่ 1 เกิดเดือน 5 ปี มะโรง และเป็น บุตรชายคนที่ 1 

เชื่อว่าท่านผู้อ่านจะคุ้นเคยกับคำว่า ศรี  และ กาลกิณี  อยู่แล้ว เช่นประโยคที่ว่า  พูดดีเป็น ศรี แก่ปาก พูดมากปากมีสี (คงจะปากแตก...) ศรีเป็นคำที่แสดงความหมายของความ ดีงาม  ส่วนคำว่า กาลกิณี นี่มีความหมายในทางตรงข้ามกับ ศรี เลยทีเดียว   กาลกิณี มีความหมายไปในทางที่ไม่ดี เช่น อุปสรรค เสื่อมเสีย ดื้อด้าน