ในการเรียนโหราศาสตร์ แบบไทยๆสมัยก่อน โหราจารย์ ่(อาจารย์ โหราศาสตร์) ท่านมีวืธีถ่ายทอดวิชา นอกจากจะสอนแบบปากเปล่าแล้ว ยังมีการแต่งเป็นกลอน  บ้างก็เขียนเป็นนิทาน เพื่อให้ผู้เล่าเรียน จำได้ง่ายขึ้น  ตำนานนพเคราะห์ (นิทานชาติเวร)  เป็นการนำความสัมพันธ์ของดาวต่างๆ ทีมีต่อกัน ไม่ว่า เป็นมิตร เป็นศัตรู มาผูกเป็นเรื่อง อ่านแล้วสนุก จำง่ายกว่าการมานั่งท่องว่า ดาวอะไรเป็น มิตร เป็นศัตรู กับดาวอะไร...

ในปฐมกัลป์อันล่วงมานานแล้ว พระอาทิตย์ ๑  พระอังคาร ๓  พระฤหัสบดี ๕  พระเสาร์ ๗  ได้เกิดเป็นเทวดา สี่องค์ มีดำริ จะสร้างดิน แลน้ำ ไว้เป็นที่อาศัยแก่หมู่สัตว์ทั้งหลาย และมีความเห็นว่า พระราหูมีฤทธิ์มาก ควรจะเป็นกำลังในการสร้างครั้งนี้ด้วย แต่พระราหูได้ตอบปฏิเสธไปอย่างไม่แยแสว่า ... ดูกรสหายทั้งสี่ ....

ในอดีตกาล พระอาทิตย์๑  เกิดเป็นมานพ   พระพฤหัสบดี๕  เกิดเป็นทิศาปาโมกข์  พระจันทร์๒ เกิดเป็นบุตรีของทิศาปาโมกข์  ส่วน พระอังคาร๓ เกิดเป็นเพทยาธร   มานพ อาทิตย์ ได้มอบตัวเป็นศิษย์ร่ำเรียน วิทยาการจาก ท่านทิศาปาโมกข์ๆ เห็นว่า มานพอาทิตย์ มีความเฉลียวฉลาด ขยันหมั่นเพียร เป็นคนดี  จึงได้ยกนางจันร์ ผู้เป็นบุตรี ให้เป็นภรรยา....      

ในอดีตกาลนานมาแล้ว พระอังคาร ๓ เกิดเป็นกบ พระเสาร์ ๗ เกิดเป็น งู  พระศุกร์ ๖ เกิดเป็นรุกเทวดา   งูพระเสาร์ เห็นกบอังคาร ก็ไล่จับกินเป็นอาหาร  กบอังคาร ก็กระโดหนีเข้าไปหลบในโพรงไม้ ที่ รุกขเทวดาพระศุกร์ อาศัยอยู่...

ครั้งหนึ่ง พระจันทร์ ๒ ได้เกิดเป็นคนเข็ญใจ (ยากจน เข็ญใจ)  พระพุธ ๔ เกิดเป็นสุนัข  พระราหู ๘ ได้เกิดเป็น คฤหบดี  พระเสาร์ ๗ เกิดเป็นพ่อค้า เป็นเพื่อนของคฤหบดี นั้น  อยู่มาวันหนึ่งด้วยความยากจน คนเข็ญใจจันทร์ ได้ไปกู้เงินจาก คฤหบดีราหู นานวันเข้าก็ยังหาเงินไปคืนไม่ได้ โดนทวงหนี้บ่อยๆ เลยหลบหนีไปซ่อนที่อื่น....