ลัคนาจร ลัคน์จร

กาลจักรลัคน์จร เป็นศาสตร์พยากรณ์ของไทยแขงหนึ่ง ที่ดูออกจะลึกลับ ไม่ทราบที่ไปที่มา แต่ใช้ในการพยากรณ์ดวงจรได้ผลดี โดยเฉพาะเมื่อใช้พยากรณ์คู่กับ โหราศาสตร์ไทย เนื่องจากวิธีการของ โหราศาสตร์ไทยค่อนข้างจะออกไปในแนว  คุณนาย ละเอียด นามสกุล เชื่องช้า  คือมีรายละเอียดมาก บางครั้งทำให้เกิดความลังเลในการออกคำพยากรณ์ ในกรณีนี้ กาลจักรลัคน์จรสามารถทำให้ภาพของ โหราศาสตร์ไทยชัดขึ้น ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น....

ในการคำนวณว่าตอนนี้ลัคนา กำลังจรอยู่ในราศีอะไร  เราจะใช้ข้อมูลจาก มูลเกณฑ์ราศี มาคำนวณ โดย มูลเกณฑ์ราศี จะเป็นตัวบอกว่าลัคนาจร จะอยู่ในราศีต่างๆเป็นเวลากี่ปี ซึ่งมีวิธีการใช้ง่า่ยๆดังนี้

 

1. ตรวจดูว่า ลัคนาเดิม อยู่ในราศีประเภทใด ปัสสะวะ  อำพุ  นระ  กีฏะ  

 

2. เมื่อรู้ประเภทราศีที่ลัคนาเดิมอยู่แล้ว  ก็ให้เลือก มูลเกณฑ์ราศี ตามประเภทราศีของลัคนาเดิม มาคำนวณ  เช่น ลัคนาเดิมอยู่ราศีกันย์ ซึ่งเป็นราศีประเภท นระ ดังนั้นเราจะใช้ข้อมูลของ มูลเกณฑ์ราศี ในช่อง นระ มาทำการคำนวณ

ใน บทความ กาลจักรลัคน์จร ๒ เป็นการอธิบายหลักการคำนวณลัคนาจร และแสดงการคำนวณลัคนาจร แบบง่ายๆ  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในหลักการเบื้องต้น ในบทความตอนที่ ๓ นี้ จะแสดงการคำนวณที่ละเอียดขึ้น และจะนำ องศาของลัคนาเดิม มาร่วมในการคำนวณด้วย เพื่อความแม่นยำในการพยากรณ์  วิธีคำนวณก็จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยเอาแบบตามตำรา  คือจะเอาอายุปัจจุบัน ตั้งไว้ แล้วลบด้วย เลขมูลเกณฑ์ราศี ไปเรื่อยๆ จนลบไม่ได้

มาลองคำนวณลัคนาจร อีกหนึ่งตัวอย่าง คราวนี้ลัคนาเดิมอยู่ราศี มังกร ซึงเป็นราศีประเภท อำพุ (สัตว์น้ำ) ซึ่งเลขมูลเกณฑ์ราศี จะมากกว่าราศี ปัสสะวะ (สัตว์บก)  ถ้าลองสังเกตุเลขมูลเกณฑ์ราศีซักหน่อย จะพบว่า ราศีประเภท กีฏะ จะมีเลขมูลเกณฑ์ราศี มากสุุด และลดลงทีละ 1 ปี ตามลำดับดังนี้     กีฏะ  -> นระ  -> อำพุ  ->  ปัสสะวะ 

ในการพยากรณ์ดวงชะตาโดยศาสตร์กาลจักรลัคน์จร จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ 

1. หลักในการพยากรณ์ทั่วๆไป 

  1. ราศีที่ลัคนาจรไปอยู่ เป็นเรือนอะไรของดวงเดิม ( ตนุ กดุมภะ สหัสชะ พันธุ ปุตตะ อริ  ปัตนิ มรณะ ศุภะ กัมมะ ลาภะ วินาสน์ )  ถ้าลัคนาจรไปอยู่ราศีที่ดี (นระ  กีฏะ )  และยังเป็นเรือนที่ดีของดวงเดิม เช่น ศุภะ ลาภะ  คำพยากรณ์ของกาลจักรลัคน์จรยิ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง   และยิ่งเจ้าเรือน(ดาว)   ศุภะ ลาภะ ของดวงเดิม ได้ตำแหน่งดีๆเช่น เกษตร อุจจ์ มหาจักร ราชาโชค  ก็ยิ่งดีใหญ่ และถ้าเจ้าเรือน(ดาว)นั้น มาสัมพันธ์กับลัคนาเดิม ก็ยิ่งดีสุดๆ...

ลัคนาจรตกราศีนระ โดยพื้นฐานต้องถือว่าดี แต่ว่าในความดียังแบ่งได้เป็นระดับๆ  ถ้า

1. องค์ประกอบของเกณฑ์ที่ให้คุณได้ครบ ก็ส่งผลดีเต็มที่

    -  ลัคนาจร เข้าเรือนดีๆ เช่น ลาภะ ศุภะ และอื่นๆ ที่ไม่ใช่ เรือน อริ มรณะ วินาสน์ 

    -  ดาวเจ้าเรือนในดวงเดิมที่ลัคนาจรอยู่(ดาวเจ้าการในดวงเดิม)  มีคุณภาพดีๆ เช่นเป็น เกษตร อุจจ์ มหาจักร ราชาโชค ไม่ถูกเบียนโดยดาวคู่ศัตรู

    -  ดาวเจ้าการในดวงเดิม กุมลัคน์ กุมดาวเดช ศรี มนตรี ในดวงเดิม (ตามวิธีการทักษา)

    -  ขณะนั้น ดาวเจ้าการในดวงจร เป็น เดช ศรี มนตรี (ตามวิธีการทักษา)