นับหนึ่งจากรูปภาพในแถวแรกที่ตรงกับปีเกิดของตัวเอง นับไล่ไปทางขวา ไปถึงอายุเต็มในปัจจุบัน ตรงกับภาพใด คลิ๊กอ่านคำพยากรณ์จากภาพ ได้เลย
       
ชวด
ฉลู
ขาล
เถาะ
มะโรง
มะเส็ง
มะเมีย
มะแม
วอก
ระกา
จอ
กุล

ชายกางร่ม
ให้หญิง

ชายหญิง
ร่มรื่นชื่นชม

ชายหญิง
อยู่ใต้ร่ม

ชายและหญิง
นั่งคุยกัน

ชายหญิง
ไปคนละ
ทาง
มีคนกางร่ม
ให้ชายหญิง

ขี่ควาย

นั่งใต้ต้นไม้

นั่งเรือตามน้ำ

ชายหญิง
แย่งกัน

ยิงธนู

สามีภรรยา
ปรึกษากัน

ชายหญิง
นั่งคุยกัน

ปราสาท
สวยหรู

หาบของ
ไปคนเดียว

อบรมสั่งสอน

ขี่ควาย

ขี่ช้าง
สองคน

หาบน้ำ

สามีภรรยา
ปรึกษากัน

บ้านไม่เสร็จ

ปราสาท
ใหญ่โต

สามีภรรยา
จูงมือกัน

คนแก่
ลำบาก

บวชพระ

สามีภรรยา
คุยกัน

ห้อยโหน
ไปมา
สามีภรรยา
คุยกัน

หาบน้ำ

นายเรือ

บวชพระ

สุนัขกัดขา

ตำรวจจับ

ขี่ช้างอาบน้ำ

นั่งลำบากใจ

บวชพระ

ชายหญิง
นั่งคุยกัน

สามีภรรยา
คุยกัน

คนขี่ช้าง

คนสู้กับยักษ์

พ่อแม่ลูก
ในครอบครัว

บวชพระ

ถีบสามล้อ

สามีภรรยา
ปรึกษากัน

ภรรยาถือดาบ

นอนป่วย

ขื่อคาคอ

สามีภรรยา
นั่งปรึกษากัน

หญิงนั่งคน
เดียวดื่มเหล้า

นอนเฝ้า
คนป่วย

ถูกตำรวจจับ

นอนป่วย

สามีภรรยา
ทะเลาะกัน

สามีภรรยา
ปรึกษากัน

ชายหญิง
นั่งคุยกัน

งูซวง
เกี้ยวกอด
นั่งคนเดียว

นั่งกินยา

ขื่อคาคอ

สามีภรรยา
ปรึกษากัน

ชายนั่งกิน
เหล้าคนเดียว

ขื่อคาคอ

ขื่อคาคอ

สามีภรรยารักกัน

สามีภรรยา
ไปคนละทาง

ถูกตัดคอ

หญิงนั่งจัด
เตรียมสำรับ

สามีภรรยา
ปรึกษากัน

ลอยคอ
ในทะเล

ยักษ์ถือดาบ

สามีภรรยา
ทะเลาะกัน

นอนคนเดียว

นอนป่วยคน
ปรนนิบัติดีมาก

งูซวง
เกี้ยวกอด

อาหารไว้
พร้อมกิน

คนยืน
อยู่กับช้าง

บ้านสร้าง
ไม่เสร็จ
หญิงนั่ง
คนเดียว

นอนป่วย
คนเดียว

สามีภรรยา
ปรึกษากัน

บ้านร้าง

ขื่อคาคอ

เรือนร้าง
ว่างเปล่า

นอนป่วย

บ้านสร้าง
ไม่เสร็จ

ชายหญิง
ทะเลาะกัน

ชายหญิงนั่ง
ปรึกษากัน

เรือนไม่มี
คนอยู่

สุนัขไล่กัด

หญิงนั่ง
เฝ้าบ้าน

ปรึกษากัน
บ้านไม่เสร็จ

คนหามศพ

นอนป่วยหนัก

ศาลาร้าง

ช้างยืน
อยู่กับคน

นอนป่วย
มีโลง

พายเรือ
ไปคนเดียว

ชายหญิง
ทะเลาะกัน

ยักษ์ทศ
กัณฑ์ดึงไปมา

สามีภรรยา
ปรึกษากัน

งูซวง
เกี้ยวกอด

สามีภรรยา
หันหลังให้กัน

หญิงถูกยักษ์
ลักพาไป

เทวดาผู้หญิง

หญิงนั่ง
กินยา

สุนัขกัดขา

ชายหญิง
มีความสุข

สุนัขไล่
คนถือดาบ

หาบของ
ไปคนเดียว

ชายหญิง
นั่งปรึกษากัน

นั่งกินน้ำยา
หญิงหาบน้ำ

นั่งรินน้ำยา
คนเดียว

เสือไล่เกิด

ศาลาร้าง

นอนป่วย

นั่งเฝ้าบ้าน

มีคนกางร่ม
ให้ชายหญิง

คนนอนตาย
แร้งกาคุ้ยเขี่ย

คนกางร่ม

ได้ขี่ครุฑ

ชายหญิงสอง
คนนั่งคุยกัน

ชายหญิงนั่ง
ปรึกษากัน

นั่งถือดอกบัว

เรือนร้าง
ไม่มีคนอยู่

สามีภรรยา
ปรึกษากัน

นั่งเรือ
คนเดียว

ชายนั่ง
เฝ้าหม้อยา

เรือนร้าง

นอนคิดหนัก

นอนคิด

หญิงตำข้าว
ครกกระเดื่อง
 
 
loading...