yam sam ta

การจับยามสามตา ของอีสานเพื่อดูของหายทำได้ง่ายๆดังนี้  พิจารณาจากรูปสามเหลี่ยมข้างล่าง จะเห็นว่าถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน  แต่ละส่วนถูกกำกับด้วยเลข   ๑   ๒   ๓ โดยเลขแต่ละตัวมีความหมายดังนี้

 
 
 
 

dream

ตราบใดที่เรายังเป็นสามัญชน จิตยังไม่หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์  เรายังจะต้องฝัน ครั้นฝันดีก็สบายใจ ฝันร้ายก็ไม่สบายใจ ตามตำราโบราณกล่าวไว้ว่าสาเหตุที่ทำให้ มนุษย์ฝันมีสี่ประการคือ

มนต์พระปริตร ที่ชื่อว่า อภยปริตร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พระคาถายันทุนบทนี้  ใช้สำหรับสวดป้องกันอันตรายต่างๆ แม้ว่าเกิดนิมิตฝันไม่ดี เกิดอาเพศสังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดีให้สวดพระคาถานี้จะกลับให้เกิดเป็นความดี  หมั่นเจริญภาวนาไว้ เกิดสิริมงคลลาภยศดีนักแลฯ

การเขม่นตามร่างกายเป็นสัญญานบอกเหตุล่วงหน้าได้เช่นกัน ปราช์เฒ่าชาวอีสานได้รวบรวม อาการเขม่นตามร่างกาย ที่เป็นสัญญานบอกเหตุล่วงหน้าไว้ดังนี้ 

  1. ถ้าเขม่น คิ้วด้านขวาท่านว่าจะมีโชคจากคนอื่นนำมาให้
  2. ถ้าเขม่น คิ้วด้านซ้ายท่านว่าจะมีเรื่องทุกข์ใจ ให้ระวัง อย่าประมาท

ตามความเชื่อของคนอีสาน ลางบอกเหตุมีอยู่หลายอย่าง ทั้งลางดีและลางร้าย ดังนี้

1. จิ้งจกทัก หรือคนจาม (ตอนเริ่มเดินทาง)

  • ถ้าจิ้งจกทัก หรือคนจาม อยู่ทางด้านหน้า ท่านว่าดีให้รีบไป จะสมหวังทุกประการ
  • ถ้าจิ้งจกทัก หรือคนจาม อยู่ทางด้านขวา ท่านว่าไม่ดี ไม่ควรไป จะไม่สำเร็จ

ถ้าอยากรู้ว่าเด็กในท้อง ว่าเป็นชายหรือหญิง ดูได้สองอย่าง

  • เมื่อแม่ท้องแก่เลย ๖-๗ เดือนไปแล้ว ให้ดูสะดือของแม่ว่าหงายหรือคว่ำ  ถ้าหงายทายว่าเป็นผู้หญิง คว่ำทายว่าเป็นผู้ชาย
  • หรือเอา อายุ ปัจจุบันของพ่อและแม่ บวกกัน คูณด้วย ๓ แล้วหารด้วย ๗ ได้เศษเท่าไหร่ ทายตามเศษนั้น