หลวงปู่ชา

หลวงปู่ชา

 

 ธรรมเทศนา

 พิจารณาดูอารมณ์ 
 
 ไม่ยึดมั่น ถือมั่น 
 
 ญาณ กับ ปัญญา 
 
 การปฏิบัติกรรมฐาน 
 
 เมื่อปล่อยวางจะสงบ 
 

เล่าเรื่องพระประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยใช้ศิลปะลำเรื่องต่อกลอนของชาวอีสาน น่าฟังมาก ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังก็ดี เผยแพร่ต่อก็จะดีมาก

ajarnding IMG 3902

ตอนไปกราบพระอาจารย์ดิ่ง ธัมมะทีโป ที่วัดบ้านสองคอน ต. พระซอง อ.นาแก จ. นครพนม  อาจารย์ได้มีเมตตาให้ ซีดีธรรมะเทศนามาฟัง ตอนนั้นจำได้ว่าได้ถามพระอาจารย์ว่า อาจารย์เทศน์แบบไหน อาจารย์ตอบว่า แบบ..วัน..แมน..โชว์  เชิญสาธุชนคนดีลองฟัง วันแมนโชว์ของพระอาจารย์ดิ่ง ธัมมะทีโป นะครับ

หลวงพ่อ ใหญ่ กัณหา สุขกาโม

ธรรมะจากใจ   

ปล่อยวาง ว่าง สุข 

 
 
 
luangpoput
 
 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบแห่งดินแดนอีสาน และเป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล  ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดป่าสาละวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อพุธ ท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 คำเทศนาสั่งสอนของท่านมีความ ชัดเจน โดดเด่นมากในการ ฝึกจิต ลองฟังดูนะครับ
 
 สภาวะธรรมของจิต  
 
 จิตแท้จิตดั้งเดิม  
 
 แนวทางดำเนินจิต  
 
 ลักษณะจิตเป็นพุทธะ  
 
 จิตตภาวนา  
 
 ตามดูอารมณ์จิต  
 
 ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ  
 
 ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ2