yam sam ta

การจับยามสามตา ของอีสานเพื่อดูของหายทำได้ง่ายๆดังนี้  พิจารณาจากรูปสามเหลี่ยมข้างล่าง จะเห็นว่าถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน  แต่ละส่วนถูกกำกับด้วยเลข   ๑   ๒   ๓ โดยเลขแต่ละตัวมีความหมายดังนี้

 
 
 
 
  

 การจับยามสามตา ของอีสานเพื่อดูของหายทำได้ง่ายๆดังนี้  พิจารณาจากรูปสามเหลี่ยมข้างล่าง จะเห็นว่าถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน  แต่ละส่วนถูกกำกับด้วยเลข   ๑   ๒   ๓ โดยเลขแต่ละตัวมีความหมายดังนี้

กาจับหลัก
ของที่หายนั้นอยู่กับที่ยังไม่ไปไหน ให้หาในบริเวณที่คาดว่าของนั้นหายแล้วจะพบ
ไม้หักทับทาง
ของที่หายนั้นเคลื่อนไปแล้ว อาจจะมีคนเอาไปซ่อนไว้ หาให้ดี มีโอกาสพบ แต่อาจจะต้องใช้เวลา
นกยางคาบหนี
ของที่หายนั้น ถูกโขมยเอาไปไกลแล้ว ของนั้นจะไม่ได้คืน
 
yam sam ta

โปรแกรม จับยามสามตา..คลิ๊ก

 

วิธิการจับยามสามตา มีวิธีการดังนี้

  1. ให้ดูว่า ในวันที่มีคนมาถามเรื่องของหาย เป็นวัน  ขึ้น หรือ  แรม  และกี่ค่ำ  จำไว้
  2. ถ้าในวันที่มีคนมาถามเรื่องของหาย เป็นวันข้างขึ้น  จากรูปสามเหลี่ยมข้างบน ให้เริ่มนับหนึ่งค่ำที่ตรงเลข  ๑   นับสองค่ำที่ตรงเลข  ๒  นับสามค่ำที่ตรงเลข  ๓   นับสี่ค่ำที่ตรงเลข  ๑   นับวนไป วนมา ดังนี้  ๑ -> ๒ -> ๓ -> ๑ -> ๒ .... จนกว่าจะนับได้เท่ากับจำนวนค่ำตามข้อที่  1 แล้วดูว่าตกที่เลขอะไร  แล้วให้ดูความหมายตามตารางข้างบน
  3. ถ้าในวันที่มีคนมาถามเรื่องของหาย เป็นวันข้างแรม  จากรูปสามเหลี่ยมข้างบน ให้เริ่มนับหนึ่งค่ำที่ตรงเลข  ๒   นับสองค่ำที่ตรงเลข  ๓  นับสามค่ำที่ตรงเลข  ๑   นับสี่ค่ำที่ตรงเลข  ๒   นับวนไป วนมา ดังนี้   ๒ -> ๓ -> ๑ -> ๒ ->๓.... จนกว่าจะนับได้เท่ากับจำนวนค่ำตามข้อที่  1 แล้วดูว่าตกที่เลขอะไร  แล้วให้ดูความหมายตามตารางข้างบน

ตัวอย่างการดูของหาย ข้างขึ้น

นาย มาถามเรื่อง ควายที่หายไป ว่าจะได้คืนหรือไม่ ตอนที่มาถามนั้น ตรงกับวัน ขึ้น 10 ค่ำ  ดังนั้นเราจะจับยามสามตาแบบ ข้างขึ้น โดยจากรูปข้างบน เราจะ เริ่มนับหนึ่งค่ำ ตรงเลข ๑  นับสองค่ำ ตรงเลข ๒ นับสามค่ำ ตรงเลข ๓ นับไปเรื่อยๆ จนถึงสิบค่ำ ดังนี้     หนึ่งค่ำ(๑)-> สองค่ำ(๒)-> สามค่ำ(๓)-> สี่ค่ำ(๑)-> ห้าค่ำ(๒)-> หกค่ำ(๓)-> เจ็ดค่ำ(๑)-> แปดค่ำ(๒)-> เก้าค่ำ(๓)-> สิบค่ำ(๑)  สุดท้ายตกตรงเลข ๑  กาจับหลัก ทายว่า ของที่หายนั้นอยู่กับที่ยังไม่ไปไหน ให้หาในบริเวณที่คาดว่าของนั้นหายแล้วจะพบ

ตัวอย่างการดูของหาย ข้างแรม

นาย มาถามเรื่อง สร้องทองคำที่หายไป ว่าจะได้คืนหรือไม่ ตอนที่มาถามนั้น ตรงกับวัน แรม 5 ค่ำ  ดังนั้นเราจะจับยามสามตาแบบ ข้างแรม โดยจากรูปข้างบน เราจะ เริ่มนับหนึ่งค่ำ ตรงเลข ๒  นับสองค่ำ ตรงเลข ๓ นับสามค่ำ ตรงเลข ๑ นับไปเรื่อยๆ จนถึง ห้าค่ำ ดังนี้     หนึ่งค่ำ(๒)-> สองค่ำ(๓)-> สามค่ำ(๑)-> สี่ค่ำ(๒)-> ห้าค่ำ(๓)  สุดท้ายตกตรงเลข ๓  นกยางคาบหนี ทายว่า ของที่หายนั้น ถูกโขมยเอาไปไกลแล้ว ของนั้นจะไม่ได้คืน